Přeskočit na obsah

PRAVIDLA

 1. ČAS HRY 2 X 25 MIN HRUBÉHO ČASU (ČAS SE NEZASTAVUJE NA ČASOMÍŘE)
 2. TÝM: POČET HRÁČŮ V TÝMU NENÍ OMEZEN (DOPORUČUJE SE 6 HRÁČŮ V TÝMU), PRO NÁSTUP K ZÁPASU JE POVINNÝCH 3 HRÁČŮ V POLI
 3. HRAJE SE BEZ BRANKÁŘŮ
 4. TÝM REGISTRUJE KAPITÁN/VEDOUCÍ TÝMU, KTERÝ JE TAKÉ OPRÁVNĚN A POVINEN ŘEŠIT ZA TÝM ORGANIZAČNÍ NÁPLŇ LIGY S PROVOZOVATELEM
 5. KAŽDÝ TÝM REGISTRUJE POTŘEBNÝ POČET HRÁČŮ 14 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM LIGY, JMÉNO, PŘÍJMENÍ A RODNÉ ČÍSLO, BĚHEM LIGY DOPLŇOVAT DALŠÍ HRÁČE NA SOUPISKU LZE POUZE PŘI SOUHLASU VŠECH KAPITÁNŮ TÝMŮ A PROVOZOVATELE LIGY
 6. LIGA JE 100% AMATÉRSKÁ A JE ZAKÁZÁNO REGISTROVAT PROFESIONÁLNÍ HRÁČE, POVOLUJE SE HRÁČ S REGISTRACÍ STARŠÍ 7 LET (VYJÍMKY ŘEŠÍ POŘADATEL LIGY SAMOSTATNĚ NA ŽÁSOST KAPITÁNA/VEDOUCÍHO TÝMU), PROVOZOVATEL LIGY KONTROLUJE REGISTROVANÉ HRÁČE
 7. TÝM, KTERÝ NENASTOUPÍ V POTŘEBNÉM POČTU HRÁČŮ, MIN 3 DO POLE , BUDE KONTUMOVÁN 5:0
 8. HRÁČ DO POLE SE ROZUMÍ POČET HRAJÍCÍCH HRÁČŮ NA KLUZIŠTI
 9. STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ: HRÁČI MOHOU STŘÍDAT BĚHEM HRY, STŘÍDÁNÍ PROBÍHÁ TAK, ŽE STŘÍDAJÍCÍ HRÁČ MUSÍ BÝT ALESPOŇ JEDNOU NOHOU NA STŘÍDAČCE A NOVÝ HRÁČ DO POLE MŮŽE NASKOČIT DO HRY. POKUD STŘÍDAJÍCÍ HRÁČ NEOPUSTÍ VČAS HERNÍ PLOCHU A NOVÝ HRÁČ ZAHRAJE PUK, BUDE ULOŽEN MENŠÍ TREST ZA PŘÍLIŠ MONOHO HRÁČŮ NA LEDĚ. ODRAŽENÝ PUK STŘÍDAJÍCÍM HRÁČEM SE NEBERE JAKO PROVINĚNÍ, POKUD JEJ ÚMYLSNĚ STŘÍDAJÍCÍ HRÁČ NETEČUJE
 10. STŘELBA A PŘIHRÁVKA: JE ZAKÁZÁNO STŘÍLET NÁPŘAHEM (GOLFÁKEM), PŘÍKLEPEM (PŘIKLEPNUTÝM ŠVIHEM). ZA PROHŘEŠEK JE UDĚLEN VYŠŠÍ TREST. STŘELA, NEBO PŘIHRÁVKA, NESMÍ MÍT VÝŠKU ÚROVNĚ KOLENE HRÁČŮ, PORUŠENÍ TOHOTO PRAVIDLA JE MENŠÍ TREST. ODRAŽENÝ PUK NENÍ PORUŠENÍM TOHOTO PRAVIDLA POKUD HRÁČ STŘÍLÍ NEBO PŘIHRÁVÁ V SOULADU S PRVNÍ VĚTOU BODU 10.
 11. VÝSTROJ HRÁČÚ: HRÁČI JE POVOLENA HELMA, HOLENNÍ CHRÁNIČE, LOKETNÍ CHRÁNIČE, RUKAVICE, HOKEJKA. JE ZAKÁZÁNO HRÁT RYBNÍKOVÝ HOKEJ S PLNOU HOKEJOVOU VÝSTROJÍ
 12. OBRANA BRANKY/ZAMEZENÍ VSTŘELENÍ GÓLU: JE ZAKÁZÁNO STÁT V PROSTORU BRANKY, V JEJÍ BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI NA ÚROVNI TYČEK, VIZ HERNÍ PLÁN BRANKOVIŠTĚ. PROVINIVŠÍMU SE TÝMU BUDE AUTOMATICKY PŘIPSÁN GÓL. OBRANA PROTI VSTŘELENÉMU GÓLU JE POUZE HOKEJOVÁ HŮL, KTEROU HRÁČ POUŽIJE V BRANKOVIŠTI, ABY GÓLU ZAMEZIL, SÁM SMÍ STÁT MIMO BRANKOVIŠTĚ. V PROSTORU BRANKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO LEŽET, KLEČET, POLOŽIT HOKEJKU, STÁT S OBĚMA BRUSLEMI (PROVINIŠÍMU TÝMU BUDE AUTOMATICKY PŘIPSÁN GÓL V PŘÍPADĚ STŘELY NA BRANKU A ŠPATNĚ/PROTI PRAVIDLŮM POSTAVENÉMU HRÁČI V BRANKOVIŠTI)
 13. BRANKOVIŠTĚ: DÉLKA MEZI TYČKAMI BRANKY A 20 CM DO PROSTORU POLE O TVARU OBDÉLNÍKU NEBO ČTVERCE DLE TYPU BRANKY
 14. UTKÁNÍ ŘÍDÍ ROZHODČÍ A V DOBĚ UTKÁNÍ NEJSOU PŘÍPUSTNÉ NÁMITKY K ŘÍZENÍ UTKÁNÍ, PODOBNĚ JAKO V KLASICKÉM LEDNÍM HOKEJI DLE PRAVIDEL, PŘÍPADNÉ PROTESTY SE NAPÍŠÍ DO ZÁZNAMU O UTKÁNÍ A BUDE ŘEŠENO DISCIPLINÁRNÍ KOMISÍ A OBĚ STRANY BUDOU VYROZUMĚNY O NÁVRHU ŘEŠENÍ SPORNÉHO MOMENTU UTKÁNÍ. PROTI USNESENÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE NENÍ PŘÍPUSTNÉ ODVOLÁNÍ
 15. VHAZOVÁNÍ PROBÍHÁ POUZE NA ZAČÁTKU UTKÁNÍ A ZAČÁTKU DRUÉ POLOVINY UTKÁNÍ, PO VSTŘELENÍ GÓLU NECHÁ SKÓRUJÍCÍ TÝM ROZEHRÁT DRUHÝ TÝM ODSTOUPENÍM NA DOSTATEČNOU VZDÁLENOST ALESPOŇ 5 METRŮ, V PŘÍPADĚ SPORNÉ SITUACE ZASAHUJE ROZHODČÍ A UPOZORNÍ HRÁČE, ABY NECHAL TÝM ROZEHRÁT
 16. TÝM SMÍ MÍT NA STRÍDAČCE TRENÉRA, KUSTODA, PORADCE
 17. NÁMITKY K UTKÁNÍ ŘEŠÍ PROVOZOVATEL LIGY S KAPITÁNY, JDE HLAVNĚ O ZÁBAVU, NICMÉNĚ V ZÁJMU PROVOZOVATELE JE PROVOZOVAT LIGU NA ÚROVNI A FAIR-PLAY
 18. HRÁČI, KTERÝ FYZICKY NAPADNE ROZHODČÍHO, BUDE ULOŽEN AUTOMATICKY TREST VYLOUČENÍM Z RYBNÍKOVÉ LIGY, HRÁČ, KTERÝ NAPADNE FYZICKY JINÉHO HRÁČE BUDE ULOŽEN AUTOMATICKY TREST VYLOUČENÍM Z RYBNÍKOVÉ LIGY, TOTO VYLOUČENÍ SE VZTAHUJE NA JEDNÁNÍ PŘED I PO UTKÁNÍ. JE NEPŘÍPUSTNÉ VERBÁLNĚ URÁŽET OSTATNÍ HRÁČE A ROZHODČÍHO BĚHEM UTKÁNÍ, PO NĚM- DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ROZHODNE O DALŠÍM POKRAČOVÁNÍ V LIZE PROVINIVŠÍHO SE HRÁČE NA PODNĚT DOTČENÉHO TÝMU A JEHO HRÁČE/Ů, PROVEDE SE ZÁZNAM V ZÁPISE O UTKÁNÍ
 19. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE- VŠICHNI KAPITÁNI A PROVOZOVATEL LIGY
 20. MENŠÍ TRESTY- AUTOMATICKY PŘIPSANÝ GÓL PROTI PROVINIVŠÍMU TÝMU
 21. VĚTŠÍ TRESTY- ŘEŠÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
 22. NA KONCI LIGY BUDE VYHLÁŠEN Z KAŽDÉHO TÝMU NEJLEPŠÍ STŘELEC A NEJLEPŠÍ STŘELEC CELKOVĚ ZA LIGU
 23. LIGA KONČÍ VELKÝM A MALÝM PLAY-OFF
 24. NA KONCI LIGY BUDE VYHLÁŠEN LOSEM ¨NEJVĚTŠÍ DRŽÁK TÝMU¨ – VYSVĚTLENÍ NA STRÁNCE ROZPISU UTKÁNÍ
 25. KAŽDÝ HRÁČ REGISTROVANÝ KAPITÁNEM OBDRŽÍ OD HTC PRAHA ARÉNY VIP KARTU V HODNOTĚ 2500 KČ NA VSTUPY NA STŘELNICI- PODMÍNKY NA STRÁNCE ROZPISU UTKÁNÍ
 26. RYBNÍKOVÁ LIGA- CELÁ SOUTĚŽ JE SLOŽENÁ Z PODZIMNÍ, ZIMNÍ, JARNÍ A FINÁLOVÉ FÁZE A) PODZIMNÍ ČÁST SE HRAJE NA 2 KOLA B) ZIMNÍ ČÁST SE HRAJE NA 2 KOLA
 27. BĚHEM FINÁLOVÉ FÁZE NELZE DOPLNIT SOUPISKU O DALŠÍ HRÁČE